Studenti

Střední školy a učiliště

Podporujeme učňovské a středoškolské vzdělávání technických směrů. Ve spolupráci se učilišti a středními školami v regionu umožňujeme vykonávání odborných praxí žáků a pořádáme pro učitele odborných předmětů krátkodobé stáže a semináře.

Vysoké školy

Pro studenty vysokých škol s technickým zaměřením nabízíme možnost zpracování bakalářských a diplomových prací. Přednostně uspokojujeme požadavky studentů z blízkého okolí města Štíty.

Projekt PARTNERSTVÍ

Dne 4.3.2015 byl za přítomnosti zástupců partnerských škol, města Štíty a naší firmy slavnostně zahájen projekt PARTNERSTVÍ , který je zaměřen na systematickou přípravu mládeže na technické obory.

Více informací najdete v prezentaci zde.

Aktuální nabídka témat:

Aktivity spojené s podporou studentů všech úrovní technických škol jsou zastřešeny našimi nejlepšími odborníky v dané oblasti. Umožňují studentům poznat firmu MAGNA Automotive Štíty, získat cenné praktické zkušenosti a udělat první krok k získání zaměstnání u nás.

S žádostí o získání povinné odborné praxe, zpracování bakalářské nebo diplomové práce se obracejte

na e-mail: personalistika@nullmagna.com.